Telefon: (42) 719-80-39 e-mail: kontakt@parafiastrykow.pl

Proboszczowie i Wikariusze


Proboszczowie parafii od 1880r.

 

 

Ks. Bernard Przetakiewicz                    (1880-1883)

Ks. Antoni Jarosiński                           (1883-1906)

Ks. Bolesław Karwowski                     (1906-1921)

Ks. Gustaw Witkowski                                 (1921)

Ks. Roman Rajchert                            (1922-1924)

Ks. Leon Stypułkowski                        (1925-1930)

Ks. Mikołaj Bondarenko                               (1931)

Ks. Józef Zalewski                               (1931-1932)

Ks. Józef Bińkowski                            (1932-1936)

Ks. Zygmunt Hołdrowicz                     (1936-1940)

Ks. Józef Zawiejski                                      (1940)

Ks. Kazimierz Skoczylas                              (1940)

Ks. Jan Ostrowski                               (1942-1944)

Ks. Władysław Walczak                               (1945)

Ks. Zygmunt Hołdrowicz                     (1945-1948)

Ks. Czesław Rączaszek                       (1948-1955)

Ks. Franciszek Szarak                          (1955-1961)

Ks. Jan Frankowski                             (1961-1966)

Ks. Mieczysław Olszyński                    (1966-1989)

Ks. Henryk Tomaszewski                    (1989-2004)

  Ks. Karol Andrzejczak                                  (2004-  

 

 

 

Wikariusze parafii

 

 

Ks. Karol Andrzejczak                         (1974-1977)

Ks. Ryszard Olejnik                             (1977-1979)

Ks. Adam Mikuła                                 (1979-1982)

Ks. Grzegorz Michalski                        (1982-1983)

Ks. Jerzy Serwik                                  (1983-1985)

Ks. Paweł Jurek                                   (1985-1986)

Ks. Bronisław Wołoszyn                      (1986-1989)

Ks. Grzegorz Kruszewski                     (1989-1990)

Ks. Zygmunt Nitecki                            (1990-1992)

Ks. Jan Urbańczyk                               (1992-1993)

Ks. Jarosław Cielecki                           (1993-1995)

Ks. Tomasz Bartczak                           (1995-1996)

Ks. Bogdan Żeromiński                       (1996-1999)

Ks. Robert Batolik                               (1999-2001)

Ks. Adam Pieńkowski                          (2001-2003)

Ks. Konrad Bar                                    (2003-2005)

Ks. Jacek Gładysz                               (2005-2007)

Ks. Daniel Jarzębski                            (2007-2010)

Ks. Mikołaj Chorzyński                         (2010-2011)

Ks. Grzegorz Matynia                           (2011-2013)

Ks. Andrzej Wroński                             (2013-2016)

Ks. Mariusz Turczyński                        (2016- 2017)

Ks. Daniel Jarzębski                                       (2017-