Telefon: (42) 719-80-39 e-mail: kontakt@parafiastrykow.pl

Grupy parafialne

Grupy parafialne

 

Wspólnota „Wieczernik modlitwy za kapłanów”

modli się w sposób szczególny za kapłanów posługujących w naszej Parafii. Zawiązała się jesienią 2005 r. Tworzy ją 7-osobowa wspólnota. Kolejnego dnia inna osoba modli się za naszych kapłanów modlitwą ,,O Jezu Boski Pasterzu...’’ i dowolnie wybraną modlitwą. W pierwszy czwartek miesiąca "Wieczernik" uczestniczy we Mszy Świętej o powołania kapłańskie i zakonne oraz bezpośrednio po jej zakończeniu w adoracji Najświętszego Sakramentu.

 

Dziecięca schola parafialna

jest najmłodsza nie tylko wiekiem uczestników, ale i stażem działalności. Swoją posługę muzyczną rozpoczęła w czerwcu  2017 r. u boku siostry Eweliny. Obecnie do scholi należy 16 dzieci ze szkoły podstawowej. Nasza grupa posługuje śpiewem i grą na gitarze w ostatnią niedzielę miesiąca - w czasie Mszy Świętej o godz.11:00. Spotkania scholi odbywają się w każdy czwartek od godz. 16:00 do 17:00 w Przedszkolu Sióstr Służebniczek. Scholę prowadzi s. Ewelina Górska wraz z p. Marzeną Boltz i p.Ewą Sieradzką-Łysoń.

 

Wspólnota Żywego Różańca

w naszej Parafii to sześć kół różańcowych: pięć żeńskich i jedno męskie. Główną zelatorką jest pani Alfreda Grochocka. W każdą pierwszą sobotę miesiąca Żywy Różaniec bierze udział we Mszy Świętej i nabożeństwie różańcowym. Każde „kółko” kolejno prowadzi rozważania tajemnic różańcowych i przewodniczy w odmawianiu wspólnej modlitwy. Swoją modlitwą otaczają naszych Księży, naszą Parafię: w sposób szczególny dzieło remontu naszej Świątyni, ale modlią się także, za naszą Archidiecezję, jej Pasterzy a także za Ojca Świętego Franciszka i całą wspólnotę wierzących. Członkowie Żywego Różańca biorą aktywny udział w życiu Parafii: w procesjach, w nabożeństwach, drodze krzyżowej ulicami naszego miasta i wszelkich innych uroczystościach kościelnych. Są również uczestnikami wyjazdów pielgrzymkowych organizowanych przez „Rodzinę bł. Edmunda”.

 

Szkoła Ewangelizacji Niepokalanej

 rozpoczyna się od Rekolekcji Ewangelizacyjnych. Celem jest przygotowanie do posługi ewangelizacji z wykorzystaniem współczesnych i nowoczesnych metod, form i środków. Jest to trzyletni program formacji obejmujący: rekolekcje, zajęcia, spotkania i wykłady. Wszystko jest w duchu franciszkańskim z uwzględnieniem zasad nowej ewangelizacji, tradycji zakonu i dziedzictwa kolbiańskiego. Program jest wymagający, ale jest to szkoła więc musi reprezentować pewien poziom, zwłaszcza, że osoby, które ją ukończą będą przewodnikami innych osób. Pomiędzy rekolekcjami w ciągu roku jest praca w grupach na cotygodniowych spotkaniach w parafii, codzienne medytacje indywidualne w domu i zadania – ćwiczenia duchowe.

 

Orkiestra Dęta

założona została w 1956 roku przez Antoniego Perza, zamieszkałego w naszej Parafii. Pierwsze granie odbyło się na odpust św. Anny. W 1978 kapelmistrzem został uczeń pana Perza, pan Marian Karpiński. Skład orkiestry wynosi około 20 osób. Gramy na wszystkich uroczystościach kościelnych, ślubach, pogrzebach, nie tylko w parafii Strykowskiej ale i w całej Diecezji.

 

Chór parafialny

w Parafii św. Marcina w Strykowie  w tym  roku obchodzi jubileusz 90 – lecia. Chórem od 2004 dyryguje p. Monika Wejsman. Chór jest mieszany, czterogłosowy /sopran, alt, tenor, bas/ – obecnie liczy 23 osoby. Na przestrzeni ostatnich kilku lat przybyło kilku nowych członków, wśród nich młodziutka uczennica gimnazjum. Tradycją chóru jest uczestnictwo w niedzielnych mszach św. o godz. 9.30. oraz we wszystkich uroczystościach związanych z życiem Parafii: są to odpusty z okazji św. Anny i św. Marcina, święta Bożego Narodzenia, święta Wielkanocne,  Boże Ciało, Bierzmowanie, procesje fatimskie, modlitwa różańcowa, droga krzyżowa.

 

Stowarzyszenie Rodzina Błogosławionego Edmunda Bojanowskiego

Od 14 lat działa w naszej Parafii prowadzone przez Zgromadzenie Sióstr Służebniczek NMP NP i pod czujnym okiem Księdza Proboszcza Karola Andrzejczaka. Obecnie Stowarzyszenie liczy 28 członków i kilku sympatyków, którzy na comiesięcznych spotkaniach formacyjnych pogłębiają swoje życie duchowe, swoją wiarę i swoją chęć służenia drugiemu człowiekowi.  Stowarzyszenie czynnie uczestniczy w życiu Parafii. W pierwszą niedzielę miesiąca prowadzi adorację eucharystyczną, w poszczególnych okresach roku liturgicznego nabożeństwa: różaniec, drogę krzyżową i godzinę miłosierdzia. Pełni uczynki miłosierdzia na wzór swego Patrona bł. Edmunda, odwiedzając chorych i samotnych i w miarę swoich możliwości niosąc im  pomoc. Członkowie Rodziny bł. Edmunda angażują się w pomoc misyjną  materialnie, a także swoją modlitwą i ofiarowanym cierpieniem. Każdego roku uczestniczą w czuwaniu modlitewnym w intencjach misji na Jasnej Górze oraz podejmują duchową adopcję dziecka poczętego podczas czuwania organizowanego w okolicach Uroczystości Zwiastowania Pańskiego – święta patronalnego Stowarzyszenia. Raz do roku wyjeżdżają na wspólnotowe rekolekcje dla wszystkich wspólnot Stowarzyszenia działających przy Zgromadzeniu Sióstr Służebniczek NMP NP. Żywo interesują się życiem Kościoła w Archidiecezji, biorą udział w uroczystościach  diecezjalnych, pielgrzymują do miejsc świętych, szerzą kult Matki Bożej i św. Józefa patronów Stowarzyszenia.

 

Wspólnota Rycerstwa Niepokalanej

istnieje w naszej Parafii od 2015 roku. Jego istotą i podstawowym warunkiem jest osobiste oddanie się Niepokalanej. Ma ono cel apostolski - pogłębienie świadomego i odpowiedzialnego życia chrześcijańskiego, nawrócenie i uświęcenie wszystkich pod opieką i za pośrednictwem Niepokalanej, do czego, poprzez pogłębioną modlitwę i formację pragniemy dążyć. Spotykania odbywają się w salce parafialnej, by przez swoją formację i wspólną modlitwę pogłębiać osobistą więź z Niepokalaną. Obecnie we wspólnocie jest około 10 osób.

 

Liturgiczna Służba Ołtarza

Obecnie w tutejszej parafii jest dwudziestu dwóch ministrantów. W tym dwóch ceremoniarzy, czterech lektorów, a czterej kandydaci przygotowują się do pełnienia służby przy ołtarzu. Najmłodsi z nas to uczniowie szkoły podstawowej, którzy niedawno przystąpili do Pierwszej Komunii Świętej, natomiast najstarsi to młodzież pracująca i studenci. Opiekunem ministrantów jest ks. Daniel Jarzębski, prezesem Maciej Łyp. Najważniejszym zadaniem jest oczywiście służba przy ołtarzu w czasie Eucharystii i nabożeństw. Spotykania odbywają się co piątek o godzinie 19:00 w kościele lub salce parafialnej, zaś formacja dla kandydatów odbywa się w soboty o godzinie 10:00 w  kościele. Zbiórki mają zwykle charakter modlitewno-formacyjny. Każde zebranie zaczyna się od wspólnego odmówienia nieszporów, następnie poznajemy wiadomości o  przebiegu liturgii oraz udoskonalamy model posługi liturgicznej. Znajdujemy także czas na sport – gramy w  piłkę nożną, siatkówkę, koszykówkę, tenisa stołowego oraz bilard.

 

Asysta parafialna

to wspólnota parafialna, która upiększa każdą procesję oraz swoją posługą troszczy się o jej właściwy przebieg. Asysta parafialna liczy wiele członków i członkiń, którzy służą angażując się w niesienie chorągwi, sztandarów, baldachimu, feretronów, różańca. Ich posługa podkreśla podniosłość i nadaje uroczystego charakteru każdej procesji Dzięki posłudze Asysty nasze parafialne publiczne świadectwo wiary wyraża miłość wobec Jezusa Eucharystycznego. Szczególnie działalność Asysty widoczna jest w czasie odpustów parafialnych ku czci Świętego Marcina i Świętej Anny, procesji Bożego Ciała wraz z Oktawą, czy Procesji Rezurekcyjnej. Mobilizacją do działania jest chęć służby samemu Bogu.

 

Nieustający różaniec

w intencji Ojczyzny i Świętego Kościoła Chrystusowego odmawiany jest w naszej Parafii przez dwie grupy: pierwsza grupa 24-osobowa zawiązała się 8-go kwietnia 2014r, a druga 8-go grudnia 2014r. Nasz parafialny różaniec odmawiany jest 8-go dnia każdego miesiąca. Modlitwa zaczyna się o północy i trwa 24 godziny. Każda z osób wybrała godzinę na  modlitwę różańcem. W godzinach parzystych odmawia się tajemnice bolesne i chwalebne, a w godzinach nieparzystych radosne i światła. Opiekunem grup jest Magdalena Jarzyńska.